Bio

Adhesiu arnau

CATALÀ

Arnau Obiols i Campi         

Neix a la Seu d’Urgell, el Pirineu català, una tardor del 1985. De petit comença a tocar la percussió amb objectes que troba a les cases de pagès dels seus padrins. Des de llavors, la bateria i la percussió l’han acompanyat sempre més. La música tradicional pirinenca i l’interés per conèixer les cançons i les músiques més properes també han estat una constant en ell. 

Després d’acabar els estudis musicals acadèmics a Barcelona (magisteri musical a la UB, Taller de Músics i l’especialitat de bateria jazz a l’Esmuc), rep algunes formacions puntuals a Holanda en l’àmbit de la improvisació i la performance (Dutch Impro Academy a la Haia o workshops a Amsterdam). 

Durant aquest temps toca en projectes de diferents àmbits musicals, sobretot dins del jazz contemporani i la improvisació, i des de fa uns anys s’especialitza en la revisió des d’un punt de vista contemporani de la tradició musical del territori catalanoparlant i, sobretot, pirinenc. Dos móns, el de la música d’arrel i el de l’experimentació musical, que s’uneixen en una mateixa música. 

Alguns dels projecte que podem destacar són David Mengual Resolut Trio, Joana Gomila Folk Souvenir, El Pont d’Arcalís, Inxa Impro Quintet, Rufaca Folk Jazz Orchestra, Kepa Junkera “Fok”, Free Art Ensemble o Joan Francés Tisnèr. 

A part de la participació en aquests i d’altres projectes com a músic, Arnau Obiols compon i arranja, i ha editat dos discs al seu nom: Arnau Obiols ‘Projecte Pirene’ (Aladid Records, 2013), Arnau Obiols ‘Libèrrim’ (Aladid Reords, 2015). 

Els projectes interdisciplinars també són habituals ens els seus projectes. Ha participat amb artistes de la dansa contemporània, la poesia, el cinema, o amb grups amb un estil propi com Comediants. Però és amb les intervencions artístiques a la natura on ha trobat una via d’expressar la seva manera de viure i veure el món. Ha creat peces com: Rocs d’Alendo Suite “Solo en set moviments” (2014) o Ofrena (2016) entre d’altres intervencions i accions. 

Arnau Obiols és una persona implicada en l’activisme i la dinamització cultural. En aquest sentit és el director artístic del Festival Trama “Mostra de músiques de les muntanyes d’Europa” de Bellver de Cerdanya i organitzador del festival Art a pinyó “art, bicicletes, Pirineu” de la Seu d’Urgell. Crea el segell creatiu Butzurada. 

 Actualment continua actiu participant en diferents projectes, així com també, en el camp de la docència musical i l’activisme cultural. Cal destacar el seu darrer projecte personal: Tost (Microscopi, 2019) “cants, músiques i sons del Pirineu català”, un pas més en l’evolució del músic urgellenc en que crea una mena de ritual sonor íntim. Tost és un solo en que Obiols canta cançons que ha aprés de les padrines i de la recerca, toca la bateria i d’altres instruments que ens transporten al Pirineu ancestral i s’acompanya de gravacions de camp pròpies. Un art primitiu i nou alhora. 

A més a més, des de fa uns anys Arnau Obiols s’interessa per les arts plàstiques creant cartells, quadres o objectes propers a la poesia visual. 

_____________________

ENGLISH 

Arnau Obiols i Campi

Born in autumn 1985 in La Seu d’Urgell, Catalan Pyrenees. As a child, he starts playing the drums with all the objects he finds in his grandparents’ farm houses. Since then, drums and percussion instruments have been part of his life. Traditional music from the Pyrenees and an interest to learn songs and music close to his birthplace have been his goal.

After finishing his academic musical studies in Barcelona (Music Teaching in UB, Taller de Músics and speciality in jazz drums in Esmuc), he does some training on improvisation and performance in Holland (Dutch Impro Academy in The Hague and workshops in Amsterdam).

Meanwhile, he plays in several projects from different musical scopes, especially in contemporary jazz and improvisation. From some years on, he has focused on the review of Catalan speaking territories musical tradition, specially Pyrenean, from a contemporary point of view. Two worlds, the root music and musical experimentation, that melt in a sole music.

Some of his highlighted projects are David Mengual Resolut Trio, Joana Gomila Folk Souvenir, El Pont d’Arcalís, Inxa Impro Quintet, Rufaca Folk Jazz Orchestra, Kepa Junkera “Fok”, Free Art Ensemble or Joan Francés Tisnèr.

Besides his involvement in these and other projects as a musician, Arnau Obiols also composes and arranges and has edited two discs: Arnau Obiols ‘Projecte Pirene’ (Aladid Records, 2013) and Arnau Obiols ‘Libèrrim’ (Aladid Reords, 2015).

Interdisciplinary projects are also common within his work. He has performed with contemporary dance artists, poets, cinema artists or drama groups with their particular style like Comediants. However, it is when he performs in nature that he has found a way to express his way of thinking about life and the world. He has created pieces like: Rocs d’Alendo Suite “Solo en set moviments” (2014) or Ofrena (2016) among others.

Arnau Obiols is involved in activism and cultural dynamization. In that sense, he is the artistic director of Festival Trama “Mostra de músiques de les muntanyes d’Europa” in Bellver de Cerdanya and organizer of the festival Art a pinyó “art, bicicletes, Pirineu” in la Seu d’Urgell. He has founded the creative label Butzurada.

Presently, he is still active by taking part in different projects as well as being involved in musical teaching and cultural activism. It is to highlight his last personal project: Tost (Microscopi, 2019) “cants, músiques i sons del Pirineu català”, one step beyond in the development of this Pyrenean music in which he forges a kind of intimal musical rite. Tost is a solo where Obiols sings songs that he has learnt from his grandmothers and throughout research. He plays the drums and other musical instruments that bring us to the ancestral Pyrenees and completes it with work field recordings from nature. A primitive while modern art. In addition, for some time, Arnau Obiols has developed an interest for plastic arts by designing posters, paintings or objects close to visual poetry.

__________________________

CASTELLANO 

Arnau Obiols i Campi

Nace en la Seu d’ Urgell, el Pirineo catalán, un otoño de 1985. De pequeño comienza a tocar la percusión con objetos que encuentra en las casas de campo de sus abuelos. Desde entonces, la batería y la percusión le han acompañado siempre. La música tradicional pirenaica y el interés por conocer las canciones y las músicas más cercanas también han sido una constante en él.

Después de terminar los estudios musicales académicos en Barcelona (magisterio musical en la UB, Taller de Músics y la especialidad de batería jazz en la Esmuc), recibe algunas formaciones puntuales en Holanda en el ámbito de la improvisación y la performance ( dutch Impro Academy en la Haya o workshops en Amsterdam).

Durante este tiempo toca en proyectos de diferentes ámbitos musicales, sobre todo dentro del jazz contemporáneo y la improvisación, y desde hace unos años se especializa en la revisión desde un punto de vista contemporáneo de la tradición musical del territorio catalanoparlante y, sobre todo, pirenaico. Dos mundos, el de la música de raíz y el de la experimentación musical, que se unen en una misma música.

Algunos de los proyectos que podemos destacar son David Mengual Resolut Trio, Joana Gomila Folk Souvenir, El Pont d’Arcalís, Inxa Impro Quintet, Rufaca Folk Jazz Orchestra, Kepa Junkera “Fok”, Free Art Ensemble o Joan Francés Tisner.

Aparte de la participación en estos y otros proyectos como músico, Arnau Obiols compone y arregla, y ha editado dos discos a su nombre: Arnau Obiols ‘Projecte Pirene’ (Aladid Records, 2013), Arnau Obiols ‘Libèrrim’ (Aladid records, 2015).

Los proyectos interdisciplinares también son habituales. Ha participado con artistas de la danza contemporánea, la poesía, el cine, o con grupos con un estilo propio como Comediants.

Pero es con las intervenciones artísticas en la naturaleza donde ha encontrado una vía de expresar su manera de vivir y ver el mundo. Ha creado piezas como: Rocs d’Alendo Suite “Solo en set moviments” (2014) o Ofrena (2016) entre otras intervenciones y acciones.

Arnau Obiols es una persona implicada en el activismo y la dinamización cultural. En este sentido es el director artístico del Festival Trama “Muestra de músicas de las montañas de Europa” de Bellver de Cerdanya y organizador del Festival Art a pinyó “arte, bicicletas, Pirineo” de la Seu d’ Urgell. Crea el sello creativo Butzurada.

Actualmente continúa activo participando en diferentes proyectos, así como también, en el campo de la docencia musical y el activismo cultural. Cabe destacar su último proyecto personal: Tost (Microscopi, 2019) “cantos, músicas y sonidos del Pirineo catalán”, un paso más en la evolución del músico urgelense en que crea una especie de ritual sonoro íntimo. Tost es un solo en que Obiols canta canciones que ha aprendido de las abuelas y de la investigación, toca la batería y otros instrumentos que nos transportan en el Pirineo ancestral y se acompaña de grabaciones de campo propias. Un arte primitivo y nuevo a la vez.

Además, desde hace unos años Arnau Obiols se interesa por las artes plásticas creando carteles, cuadros u objetos cercanos a la poesía visual.