A.O. PROJECTE PIRENE

català/english/castellano/italiano

Pol Omedes (tr. & fl.) Pau Solsona (p.) Emily Smejkal (b.) Arnau Obiols (dr. comp. & arr.) (quartet del disc / album quartet)   

portada_Arnau Obiols             

Català

ARNAU OBIOLS PROJECTE PIRENE

Pol Padrós (tr.), Pau Solsona (p.), Manel Fortià (Cb.), Arnau Obiols (bt. comp. i arranj.)

La improvisació, el llenguatge del jazz, la cançó tradicional catalana i altres influències conviuen en aquest projecte instrumental que té com a resultat una música basada en la cançó tradicional del Pirineu i portada al terreny de la improvisació.
Melodies de cançons tradicionals del Pirineu, amb les seves particulars mètriques, la seva manera d’estructurar-se, les sonoritats de les tonades, els ritmes, les escales… són característiques que aporten una riquesa a la música global.
Una música global com el jazz o la música improvisada al costat d’una música, sovint, molt local que s’enriqueixen mútuament, afegint-hi la personalitat dels arranjaments, i l’energia dels quatre músics que formen el conjunt.

La llegenda diu que Hércules va cobrir el cos de la princesa Pirene amb grans pedres i així va néixer el Pirineu que coneixem avui. Pirineu, com Pirene, ve del grec Pyr, i vol dir muntanya de foc. D’aquí ve el nom d’aquest territori i també d’aquest projecte musical que n’agafa una part de la seva cultura popular.

*Pots escoltar el disc a la “Pàgina d’inici”.

*Si vols més informació o rebre el dossier del projecte, escriu-nos a l’apartat “Contacte”. Gràcies

—————————–

English

ARNAU OBIOLS PROJECTE PIRENE

Pol Padrós (tr.), Pau Solsona (p.), Manel Fortià (b.), Arnau Obiols (dr. comp. & arrang.)

Legend says that the Pyrenees were born the day that Hercules covered the body of Princess Pirene with big stones. The term “Pyrenees”, like Pirene, comes from the greek word Pyr, meaning “mountain of fire”.

Arnau Obiols presents “Projecte Pirene”, where the Pyrenean musical tradition meets jazz. The result is a music that sounds new, deeply and strongly linked to the roots of the musical tradition of the catalan Pyrenees.

The charateristics of the Pyrenean music (particular metrics, complex structures, original sonorities, singular rhythms, scales and modes,…) provide excellent elements to merge with jazz: local music tradition combined with global music (jazz). Projecte Pirene highlights Arnau’s Obiols creative arrangements as well as the quality and energy of the rest of the musicians in the group.

*You can listen to “Pàgina d’Inici”.

*If you want more information or that we send you the dossier, write to “Contacte”.

Thanks

—————————–

Castellano

ARNAU OBIOLS PROJECTE PIRENE

Pol Padrós (tr.), Pau Solsona (p.), Manel Fortià (Cb.), Arnau Obiols (bt. comp. y arreglos.)

La improvisación, el lenguaje del jazz, la canción tradicional catalana y otras influencias conviven en este proyecto instrumental que tiene como resultado una música basada en la canción tradicional del Pirineo catalán y llevada al terreno de la improvisación.
Melodias de canciones tradicionales pirenaicas, con sus particulares métricas, su forma de estructurarse, sus sonoridades, sus ritmos, sus escalas… son características que aportan una riqueza a la música global. Una música global como el jazz o la música improvisada al lado de una música local que se enriquecen mutuamente, junto a la personalidad de los arreglos y la energía de los cuatro músicos de la banda.

La leyenda dice que Hércules cubrió el cuerpo de la princesa Pirene con grandes piedras y así nació el Pirineo que hoy conocemos. Pirineo, como también Pirene, viene del griego Pyr, que significa montaña de fuego. Así nace el nombre de este territorio y de este proyecto musical que coge una parte de su cultura popular.

*Puedes escuchar el disco en la “Pàgina d’inici”.

*Si quieres más información o recibir el dossier del proyecto, escríbenos en el apartado “Contacte”.
Gracias

—————————–

Italiano

ARNAU OBIOLS PROJECTE PIRENE

Pol Padrós (tr.), Pau Solsona (p.), Manel Fortià (b.), Arnau Obiols (dr. comp. & arrang.)

Arnau Obiols Projecte Pirene, è una formazione nuova che presenta il suo primo proggeto (proggeto Pirene) nato a traverso diversi stili musicali. La improvisazione, il linguaggio del jazz, la canzione tradizionale dei Pirinei e catalana ed anche altre influenze convivono in questo proggeto strumentale che ha come risultato una musica attuale, che cerca nuovi percorsi espressivi e di libertà ma con le radici in una parte della tradizione musicale di un territorio, Il Pirinei, Catalogna.

 Melodie di canzione tradizionale, con le sue particolarità metriche, la sua forma d’estruturazione, le sonorità delle tonalità, i ritmi, le escale… sono caracteristiche che danno una ricchezza alla musica globale. Una musica globale come il jazz o la musica improvvisata al canto di una musica, spesso molto locale, che sfruttano reciprocamente, aggiungendo la personalitá degli accordi d’Arnau Obiols e la qualità, l’energia e il gusto dei musicisti che formano il gruppo.

La leggenda racconta che Hercules coprì il corpo della principessa Pirene con grande pietre e così nacquero i Pirinei che conosciamo oggi. Pirinei, come Pirene, viene del greco Pyr, e vuole dire montagna di fuoco. Di quà il nome di questo territorio e anche di questo progetto musicale che ne prendre una parte della sua cultura populare. 

Ora sono finalisti nel riconosciuto “Concurs Sons” della rivista Enderrock che si celebrerà nella 15ª Fira Mediterrània di Manresa, Factoria d’Arrel 2012.

*You can listen to “Pàgina d’Inici”.

*If you want more information or that we send you the project dossier.
Write to “Contacte”.
Thanks